Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de website van LMT Nederland eigenaar van de website www.wijverhurenprinters.be ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70018332. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door www.wijverhurenprinters.be van door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website. De website www.wijverhurenprinters.be respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op onze diensten. Je dient je ervan bewust te zijn dat www.wijverhurenprinters.be niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden je aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens het privacy statement en de disclaimer van die andere website te raadplegen.

Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent wanneer de URL is gewijzigd. Gebruik van onze diensten en het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer jij je aanmeldt voor de diensten van www.wijverhurenprinters.be, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem en gebruikt om onze diensten aan je te kunnen leveren. 

Je persoonsgegevens kunnen ook door ons worden gebruikt om je te informeren over onze producten en -diensten. Je e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als je ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Je persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door www.wijverhurenprinters.be. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je  persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kun je contact met ons opnemen. Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kun je je te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email. 

Bewaartermijn: www.wijverhurenprinters.be bewaart jouw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wij maken gebruik van website-analyse software van SimplyLeads voor marketing en verkoop doeleinden. Doel daarvan is om de website te verbeteren, de effectiviteit van campagnes in kaart te brengen en te zien via welk kanaal bezoekers op onze website komen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres maar dit IP-adres wordt niet bewaard. Alle gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen en nimmer met derden gedeeld.

SimplyLeads maakt gebruik van een cookie. Aan de hand van dit cookie kunnen we zien of u eerder op onze website bent geweest. Dit cookie bevat geen persoonsgegevens en ook geen tracker data. Ook de inhoud van dit cookie wordt niet met derden gedeeld.

Meer informatie over SimplyLeads vindt u op de website www.simplyleads.eu

www.wijverhurenprinters.be
1 april 2018

 

 

 

 

Contactgegevens

Adres:

Hofstraat 8-10
7411 PD Deventer

Routebeschrijving

 

contact@wijverhurenprinters.be

+3250580849

 

Betalingsgegevens 

 

BIC INGBNL2A

IBAN NL73INGB0007996259

Klanten aan het woord

 

Onze klanten

-->